Projektēšana, ražošana, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība un serviss