Mūsu draugi un partneri

       
 

     

 

 

 

 

 

 SIA Balt Brand ir noslēdzis 26.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.