Atbalsta saņemšana no LIAA

26.07.2016.

SIA Balt Brand 2016.gada 26.aprīlī noslēdza  līgumu Nr.SKV-L-2016/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.